Home Arbejdsspørgsmål til Danmarkskanon-værdierne

Arbejdsspørgsmål til Danmarkskanon-værdierne

De reflekterende arbejdsspørgsmål er fordelt på tre niveauer. Tredje niveau er det mest perspektiverende.

Niveau 1

 1. Hvilke ord og underbegreber kan man knytte til hver værdi?
 2. Hvilke forskelle i fortolkninger af værdierne er du stødt på under øvelserne?

Hvorfor er der forskelle i fortolkningerne

 1. Hvilke værdi/værdier synes du er vigtigst og hvorfor?
 2. Hvilke andre mulige værdier mener du også burde være repræsenteret i Danmarkskanonen? 

Niveau 2

 1. Hvilke muligheder og rettigheder giver de enkelte værdier os?
 2. Hvilke pligter har vi hver især i forhold til værdierne?
 3. Hvilke pligter har samfundet/staten overfor borgerne? 
 4. Hvordan påvirker de samlede værdier det enkelte menneskes muligheder?
 5. Hvad der ville ske i hverdagssituationer, hvis vi fjernede værdierne? 

For den enkelte? 

For samfundet?

 1. Hvordan styrker værdierne sammenhængskraften i det danske samfund?

Argumentér.

 1. Er der nogle værdier, som du synes er forbundne? Argumentér.

Niveau 3

 1. Hvilke andre mulige værdier mener du også burde være repræsenteret i Danmarkskanonen? Har dit syn ændret sig undervejs?
 2. Hvilke af de eksisterende værdier kan så udgå?
 3. Hvilke værdier i det danske samfund har ændret sig i de sidste hundrede år? 
 4. Hvordan er holdningen til de ti værdier i andre lande, du kender til – og hvordan kan man se det?
 5. Hvordan vil de ti værdier være vigtige i fremtidens danske samfund? 
 6. Hvordan vil de komme til udtryk? 
 7. Hvilke værdier mener du bliver bærende for dig og dine børns generation?