Home Lærervejledning

Lærervejledning

Forberedelse og forforståelse

Alt materialet er tilgængeligt digitalt på sitet skolekanon.dk og på materialeplatformen.dk.

De ti film kan desuden ses på YouTube som Danmarkskanon2019 (link).

Dialogen i filmene er helt afgørende for forståelsen af filmene og de dilemmaer, som filmene rejser. Hvis eleverne ser filmene i samme lokale, bør de have høretelefoner på for ikke at distrahere hinanden. Filmene er tekstet for at understøtte indholdet i dialogen.

Øvelserne tager udgangspunkt i elevernes egen forforståelse. Eleverne kan forinden læse teksten ”hvad er Danmarkskanon” på skolekanon.dk, så de kender baggrunden for de ti kanonværdiers udvælgelse.

Afvikling

Præsentation af hjemmesiden skolekanon.dk for klassen, samt hvad Danmarkskanon-værdierne er. Eleverne danner grupper på 2-5 elever.

Gruppearbejde: Associationsøvelse

Grupper på 2-5 elever starter med 12-15 minutters associationsøvelse. Hver af de ti film vendes kort.

Afrunding: I lærerstyret plenum byder grupperne ind med deres bud på hvad den enkelte værdi er for dem og en prioritering af de vigtigste værdier.

Gruppearbejde: Et neddyk i værdierne 

Eleverne kan arbejde med samtlige kanonværdier eller fx 2-5 udvalgte kanonværdier. Hvis eleverne arbejder med udvalgte værdier, er det hensigtsmæssigt at sørge for, at alle værdier bliver gennemgået i mindst 2 grupper.

Eleverne fortsætter i grupper eller individuelt med at læse den introducerende tekst inden de ser filmen. Filmene varer 3-6 minutter. Efter hver film arbejder de med værdiens antitese et par minutter, inden de går videre til næste tekst og film.

Afrunding: I lærerstyret plenum gennemgår klassen sammen værdiernes modsætninger antiteser.

Gruppearbejde: Min Danmarkskanon 

Eleverne arbejder med værdierne ud fra de tilhørende arbejdsspørgsmål. 

Det er ikke nødvendigt for alle elever at komme gennem alle niveauer. Nogle grupper kan med fordel starte på niveau 2 eller 3.

Alternativt kan læreren udvælge et par spørgsmål på hvert niveau. 

Afrunding: I lærerstyret plenum byder grupperne ind med deres begrundende svar på de enkelte arbejdsspørgsmål. 

Elevproduktion: vores samfund uden Danmarkskanon-værdierne

Produktionen kan foregå i de etablerede grupper eller individuelt som de øvrige øvelser. 

Evaluering: Eleverne fremlægger deres selvstændige produkter for klassen og argumenterer for deres fremstilling af et samfund uden kanonværdierne.