Home Øvelser og forløb

Øvelser og forløb

Om forløbet

Eleverne kan arbejde med Danmarkskanon-værdierne i et forløb, hvor de først skal

igennem en associationsøvelse, derefter se filmene og til sidst arbejde mere detaljeret

med værdierne. Eleverne kan se filmene alene, i mindre grupper eller samlet i klassen. 

Dialogen i filmene er helt afgørende for forståelsen af filmene og de dilemmaer, som filmene rejser. Hvis eleverne ser filmene individuelt i klassen, bør de have høretelefoner med for ikke at distrahere hinanden. 

Det vil være oplagt at lade eleverne arbejde i grupper på 3-5, hvor hver gruppe arbejder med et par udvalgte værdier. Efterfølgende kan underviseren facilitere en fælles debat og afrunding i klassen.

1.Associationsøvelse

Formål: opbygning af forforståelse

Eleverne bliver præsenteret for de ti kanonværdiers titler.

Her skal eleverne indledningsvist arbejde med associationer: hvad forbinder de med de

enkelte ord, som er anvendt til at beskrive værdien eller dens negation/modsætning? 

Hvad er modsætningen til fx frihed? Hvilke associationer får de ved modsætningen ”ufrihed”? 

Derefter skal eleverne vurdere, hvor betydningsfulde de enkelte værdier er for dem selv eller som gruppe/samfund. Gennem øvelsen får læreren kendskab til elevernes forforståelse, og eleverne får et afsæt for at fordybe sig i, hvordan værdierne kan fortolkes i andre sammenhænge.

2. Et neddyk i værdierne 

Formål: tilegnelse af viden og begreber

Eleverne ser filmene om de ti værdier, enten individuelt, i mindre grupper eller i klassen.

Hver film varer 3-6 minutter. Filmene viser på forskellig vis situationer, hvor kanonværdien er i spil. Enten fordi situationen udspiller sig i en verden, hvor modsætningen gælder (ufrihed i stedet for frihed) eller fordi nogle af de fiktive karakterer ikke følger værdiens normsæt. Nogle af filmene ser på forhold mellem individer, andre på forholdet mellem individ og stat.

Med afsæt i associationsøvelsen får eleverne nuanceret forståelsen af, hvad værdierne betyder for enkeltindivider og for fællesskabet.

3. Min Danmarkskanon 

Formål: personliggørelse af viden

Eleverne får nu mulighed for selv at arbejde med de ti værdier og lave deres fortolkning af Danmarkskanon. Ud fra associationsøvelsen og debatfilmene med temaet værdi contra negation skal de arbejde med refleksionsspørgsmål, som bl.a. omhandler hvilke underbegreber man kan knytte til hver enkelt værdi, hvilke vigtige effekter værdierne har i elevernes optik, både i den enkeltes liv og i samfundet som helhed, og hvilke muligheder og rettigheder samt pligter de enkelte værdier giver os.

Se forslag til reflekterende spørgsmål her. (link)

I forbindelse med arbejdsspørgsmålene skal eleverne i besvarelserne underbygge deres

argumentation med konkrete referencer. Det kan være referencer til film, aviser, sociale

medier eller andre medier. Det kan være fra egne oplevelser, eksempelvis på rejser i

udlandet.

4. Elevproduktion: vores samfund uden Danmarkskanon-værdierne

Formål: perspektivering

Den vigtigste del af øvelserne er et selvstændigt produkt, hvor eleverne tager stilling til et

samfund uden kanonværdier. Produktet kan f.eks. være en kort tekst, en prezi/power point præsentation, en kort film optaget med mobilkamera, en collage eller et mood board af beskrivende fotos eller et bevægelsesspil. 

Eleverne skal arbejde med: hvordan det vil ændre samfundet og/eller ændre vores hverdag, hvis vi helt eller delvis skal leve uden Danmarkskanon-værdierne.

Produktionen kan foregå i de etablerede grupper eller individuelt som de øvrige øvelser. 

5. Evaluering

Eleverne fremlægger deres selvstændige produkter for klassen og argumenterer for deres fremstilling af et samfund uden kanonværdierne.