Home Til læreren

Til læreren

De følgende tekster kan underviseren anvende som supplement til filmene. Teksterne kan fx anvendes til at differentiere undervisningen, hvis enkelte grupper er hurtigt færdige med øvelserne.

Danmarkskanon tilblivelsen:

Teksten beskriver processen med at udvælge de ti værdier, som indgår i Danmarkskanon. 

De ti Danmarkskanon værdier: ti korte tekster – én for hver kanonværdi. I teksten indgår citater fra unge, som reflekterer over, hvad de enkelte Danmarkskanon-værdier betyder for dem. Citaterne illustrerer, at værdierne kan tolkes på forskellige måder. Det lægger op til at diskutere i gruppen eller i klassen, om der er én rigtig forståelse eller på hvilke andre måder eleverne mener at værdierne kan tolkes.

Arbejdsspørgsmål til Danmarkskanon værdierne:

Arbejdsspørgsmål til refleksion på tre niveauer. 

Niveau 1: Personlige synspunkt

Niveau 2: Individ og samfund

Niveau 3: Perspektivering med handleperspektiv og hypotese

Arbejdsspørgsmålene kan anvendes sammen med filmene eller som del af det samlede forløb i øvelse 3.: Min Danmarkskanon.